Als je op deze pagina bent aangekomen is je doel in te loggen, nadat je in een eerder stadium al een deel van het assessment hebt gedaan. Je kunt dan gewoon inloggen en doorgaan.

Als je op deze pagina bent aangekomen zonder dat je al met het assessment was begonnen heb je wellicht de verkeerde link gebruikt. Het is nodig om voordat je voor het eerst inlogt naar de pagina te gaan die je door NOVI is opgegeven. Bel of mail eventueel voor de inloggegevens: 030 711 5615, info@novi.nl. Dat is nodig omdat je een set van beroepstaken via deze portal aangereikt krijgt die passen bij jouw profiel en doelstellingen. Je krijgt dus jouw versie van het assessment.

Lees door als je meer wilt weten van het assessment:

Het assessment is onderdeel van de instroomprocedure voor toelating tot een hbo-studie van Hogeschool NOVI. Dat deel is in deze portal ondergebracht, zodat je een eerste indruk krijgt van waar je staat en wat je moet doen.

Toekomstige studenten van Hogeschool NOVI hebben vaak al kennis door opleiding en/of ervaring die relevant is voor de opleiding die ze bij Hogeschool NOVI willen gaan doen. Deze kennis blijkt uit diploma’s, certificaten en beroepsproducten (beroepsproducten zijn bewijs van werkervaring).

Het assessment maakt het je mogelijk deze kennis aan te geven per competentie en per niveau door beroepstaken te selecteren. Competenties komen uit de regelgeving voor het hbo. De beroepstaken zijn als het ware een kennisbase, die behulpzaam is bij het doen van het assessment. Beroepstaken passen bij het profiel van de mensen die de hbo-opleiding willen doen. Of van mensen die willen weten waar ze staan als het gaat om hbo-niveau.

» De werkwijze

  1. Per beroepstaak specificeer je c.q. beargumenteer je: je maakt duidelijk welke werkervaring je hebt. Die argumentatie kun je beperkt houden als je eerst een indruk wilt via het opleidingsadvies.
  2. Je verstuurt de assessment resultaten en je krijgt een opleidingsadvies. Dat advies maakt duidelijk wat je nog moet doen om je hbo opleiding af te ronden. Als je de uitkomsten verzendt krijg je dat studieadvies.

Als dat advies jou interessant lijkt kun je de instroom procedure vervolgen. Meld je dan aan voor een intakegesprek. In een gesprek komt aan de orde wat het doel is van de gewenste opleiding. Daarna moet je het niveau van je kennis en kunde nog wel aantonen. Dat doe je door certificaten, diploma’s en/of beroepsproducten als bewijs in te leveren. Als blijkt dat je over een competentie beschikt op een bepaald niveau, hoef je die competentie niet meer aan te tonen tijdens de opleiding. En dat scheelt tijd! Zowel studietijd als doorlooptijd. Dat maakt dat studenten bij Hogeschool NOVI veelal in een veel kortere tijd dan de 4 jaar doorlooptijd die gemiddeld voor een hbo-opleiding staat het diploma kunnen halen.

» Voorbeeld beroepstaken

Wij hebben per competentie (ook wel “eindterm” geheten) beroepstaken geselecteerd. Een beroepstaak is bijvoorbeeld het participeren in interne en externe overlegsituaties. Als je zo’n beroepstaak beheerst, levert dat een bijdrage aan een of meer competenties, in dit geval het analyseren van o.a. beleidsvraagstukken, op niveau 1, 2 of 3 (operationeel, tactisch en strategisch niveau). Veel van onze studenten hebben, door uitgebreid in de instroomprocedure te beargumenteren en te specificeren over welke kennis zij beschikken en door bewijzen te leveren, aangetoond dat ze bepaalde competenties beheersen, zodat ze binnen een jaar, soms langer, soms korter, hun getuigschrift (dat is de naam voor een hbo-diploma) hebben behaald.

» Argumentatie

Uiteraard is de argumentatie die je aanvoert, erg belangrijk. Dat kan in het assessment kort en bondig zijn. Zo veel je wilt. In de instroomprocedure moet je dat zo uitgebreid doen dat de examencommissie op basis daarvan en op basis van het te leveren bewijs kan inschatten wat de werkzaamheden hebben ingehouden en wat dat betekent voor toelating. Dat is in het assessment nog niet nodig.

Waarom is dat in de instroom wel van belang? Als je als projectleider een aantal plannen van aanpak aanbiedt, moet je natuurlijk ook aangeven wat jouw bijdrage is geweest aan dat plan, en hoe je sturend en richting gevend bent opgetreden. Wij hanteren in de instroomprocedure de STARR-systematiek. Dit is een formulier met onderwerpen die ingaan op de Situatie, de Taak, de Activiteit(en), het Resultaat en de Reflectie.